VIDEO CHỈ ĐƯỜNG
Đường đến trung tâm tiếng Trung Hoàng Liên
Lượt truy cập
  • 18
  • 3199
  • 12,897,960
Hiển thị
  30/07/2021

Khai giảng khóa HSK 1+2 THÁNG 8

Trung tâm tiếng Trung Hoàng Liên gửi bạn học tiếng Trung lịch khai giảng khóa học HSK 1 và HSK 2 tiếng Trung, dành cho các bạn bắt đầu học tiếng Trung

  30/07/2021

Khai giảng khóa HSK 5 THÁNG 8

Trung tâm tiếng trung Hoàng Liên khai giảng khóa học HSK 5 tiếng Trung, dành cho các bạn muốn học và luyện thi trình độ tiếng Trung cao cấp

  30/06/2021

Khai giảng khóa HSK 1+2 THÁNG 7

Chuẩn Hsk 1 hsk 2

Học phí HSK