Hỗ trợ trực tuyến
 • Hotline Thầy Phạm Hoàng Thọ : 0977941896
 • Quản lý lớp học Bác Thăng: 03.77.116.773
 • Máy bàn gặp Bác Thăng: 024.3754.7124
 • Mạng Vinaphone Bác Thăng: 0913.542.718
 • Mail tư vấn Phamhoangtho09091985@gmail.com
VIDEO CHỈ ĐƯỜNG
Đường đến trung tâm tiếng Trung Hoàng Liên
Lượt truy cập
 • 4
 • 3481
 • 11,409,205

Đề thi thử định hướng HSK3

  30/05/2017

I. Chọn đáp án đúng duy nhất và khoanh tròn

1.      

A. 你为什么不给我打电话

B. 为什么给我你不打电话

C. 给我你不打电话为什么

D. 不打电话为什么你给我

 

2    A. 我跟他一起去不想

B. 我不想跟他一起去

C. 我跟他不想一起去

D. 我不想他跟一起去

 

3    A. 他刚从法国回来

B. 他刚回来从法国

C. 他刚从回来法国

D. 刚他从法国回来

 

4    A. 我看见她进去邮局了

B. 我看见邮局她进去了

C. 我看见她进邮局去了

D. 我看见邮局进去了她

 

5    A. 他的汉字写真漂亮得

B. 他真漂亮的汉字写得

C. 他的汉字真漂亮写得

D. 他的汉字写得真漂亮

 

II. Điền vào chỗ trống một chữ Hán thích hợp: (15đ)

 

田中同学是日本一(1)……….公司的职员。今年公司派他来中国学习,他非常高(2)……….。他是个非常认真(3)……….人,学得也不错。来中国以前,他就喜欢书法。来中国以后,他(4)……….业余时间练习书法,学画中国画儿。每星期三和星期五,他都去老师那儿上书法课。听说他已经写(5)……….很不错了,还参加了留学生汉字书法比赛。

 

III. Sửa các câu sai sau đây:(15đ)

 1. 我说汉语不很流利。

 

………………………………………………….….……………………………….

 1. 这件大衣太贵了,我不会买。

 

………………………………………………….….………………………………..

 1. 我非常感兴趣书法。

 

…………………………………………………….………………………………...

 1. 晚上我的房间一点儿冷。

 

…………………………………………………….………………………………...

 1. 我去商店买买一件衣服。

 

…………………………………………………….………………………………...

 

IV. Sắp xếp các từ ngữ sau thành câu hoàn chỉnh:(15đ)

 1. 玛丽///////

 

…………………………………………………….………………………………...

 1. /能不能/////

 

…………………………………………………….………………………………...

 1. //马路//东边儿///白色/

 

…………………………………………………….………………………………...

 1. /自己/喜欢/一个人/还是///一起/朋友//

 

…………………………………………………….………………………………...

 1. 觉得///中国///

 

…………………………………………………….………………………………...

 

V. Dịch các câu sau: (20đ)

1.星期天,我一个人出去玩儿。回来的时候,已经很晚了。我迷路了,不知道汽车站在哪儿。我问一个人怎么坐车回学校,那个人说,他也不是这儿的人,不知道。

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...

2    今天晚上,河内体育场有足球比赛。我买了两张票,给了小红一张,他很高兴。我们坐汽车去河内体育场。这个体育场离学校很远。我们 六点钟出发,六点三刻才到。

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...

3. Trước khi đến Trung Quốc, anh ấy là nhân viên của một công ty thương mại ở Việt Nam.

……………………………………………………………………………………...

4. Tập thái cực quyền là sở thích của ông nội tôi.

……………………………………………………………………………………...

5. Tiểu Vương mời lớp tôi đến tham gia bữa tiệc sinh nhật của bạn ấy.

……………………………………………………………………………………...

 

VI. Viết một đoạn văn với chủ đề sau: (Tối thiểu 100 chữ) (15đ)

 

给你朋友写一封信,介绍你现在的生活情况

 

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...

Bình luận

Học phí HSK
Bài viết xem nhiều nhất