VIDEO CHỈ ĐƯỜNG
Đường đến trung tâm tiếng Trung Hoàng Liên
Lượt truy cập
  • 33
  • 2353
  • 12,897,113
Hiển thị
  20/05/2023

TIẾNG TRUNG TRẺ EM

  03/02/2023

Khai giảng khóa HSK 6 THÁNG 2/2023

Lịch khai giảng khóa học HSK 6 dành cho các bạn bắt đầu học tiếng Trung

  03/02/2023

Khai giảng khóa HSK 5 THÁNG 2/2023

Lịch khai giảng HSK 5 dành cho người học tiếng Trung tại trung tâm tiếng Trung Hoàng Liên

  03/02/2023

Khai giảng khóa HSK 4 THÁNG 2/2023

Lịch khai giảng khóa học HSK 4 dành cho người học tiếng Trung

  03/02/2023

Khai giảng khóa HSK 3 THÁNG 2/2023

Lịch khai giảng các lớp HSK 3 tại trung tâm tiếng Trung Hoàng Liên

Học phí HSK