Hỗ trợ trực tuyến
  • Điện thoại - hotline Bác Thăng: 01677.116.773
  • Điện thoại - Máy bàn Bác Thăng: 024.3754.7124
  • Điện thoại -Mạng Vinaphone Bác Thăng: 0913.542.718
  • Chuyên môn tiếng TrungThầy Thọ: 0977941896
  • Mail tư vấn loveisforever1984@gmail.com
VIDEO CHỈ ĐƯỜNG
Đường đến trung tâm tiếng Trung Hoàng Liên
Lượt truy cập
  • 6
  • 2600
  • 1,991,268
Hiển thị
  23/10/2017

Từ vựng về thời gian bằng tiếng trung!

Cùng học các từ vựng về thời gian bằng tiếng trung nào!

  19/10/2017

500 Từ ghép tiếng trung thông dụng PHẦN 5

Cùng tiếng trung Hoàng Liên tiếp tục học phần cuối cùng của nội dung bài học 500 từ ghép tiếng trung được sử dụng nhiều nhất nhé các bạn. Chúc các bạn học tốt tiếng trung

  19/10/2017

500 Từ ghép tiếng trung thông dụng PHẦN 4

Cùng tiếng trung Hoàng Liên tiếp tục học phần 4 của nội dung bài học 500 từ ghép tiếng trung được sử dụng nhiều nhất nhé các bạn. Chúc các bạn học tốt tiếng trung

  19/10/2017

500 Từ ghép tiếng trung thông dụng PHẦN 3

Cùng tiếng trung Hoàng Liên tiếp tục học phần 3 của nội dung bài học 500 từ ghép tiếng trung được sử dụng nhiều nhất nhé các bạn. Chúc các bạn học tốt tiếng trung

  19/10/2017

500 Từ ghép tiếng trung thông dụng PHẦN 2

Cùng tiếng trung Hoàng Liên tiếp tục học phần 2 của nội dung bài học 500 từ ghép tiếng trung được sử dụng nhiều nhất nhé các bạn. Chúc các bạn học tốt tiếng trung

  19/10/2017

500 từ ghép tiếng trung PHẦN 1

Cùng tiếng trung Hoàng Liên học 500 từ ghép thông dụng các bạn nhé:

  13/10/2017

Từ vựng máy bay bằng tiếng trung!

Cùng trung tâm tiếng trung Hoàng Liên tìm hiểu về các từ vựng về máy bay bằng tiếng trung các bạn nha:

  11/10/2017

Từ vựng đồ dùng học tập

Cùng học tiếng trung về các đồ dùng học tập các bạn nha:

  10/10/2017

Tên các loại thuốc bằng tiếng trung!

Khi bạn muốn mua thuốc bằng tiếng trung phải dùng những từ như nào để nói về loại thuốc bạn cần mua, cùng trung tâm tiếng trung uy tín học về các từ vựng tiếng trung này nhé

  10/10/2017

Từ vựng về các loại sách!

Cùng xem các loại sách khi dịch sang tiếng trung như thế nào nhé