Hỗ trợ trực tuyến
  • Điện thoại - hotline Bác Thăng: 01677.116.773
  • Điện thoại - Máy bàn Bác Thăng: 024.3754.7124
  • Điện thoại -Mạng Vinaphone Bác Thăng: 0913.542.718
  • Chuyên môn tiếng TrungThầy Thọ: 0977941896
  • Mail tư vấn loveisforever1984@gmail.com
VIDEO CHỈ ĐƯỜNG
Đường đến trung tâm tiếng Trung Hoàng Liên
Lượt truy cập
  • 6
  • 2597
  • 1,991,265
Hiển thị
  04/06/2017

Tự học tiếng Trung online - Giới thiệu về thư viện của trường bạn

Tự học tiếng Trung online - Giới thiệu về thư viện của trường bạn

  04/06/2017

Tự học tiếng Trung online - Tự giới thiệu về trường của mình

Tự học tiếng Trung online - Tự giới thiệu về trường của mình

  01/06/2017

Học tiếng Trung mỗi ngày - Giới thiệu về một lần đi mua sách của bạn

Học tiếng Trung mỗi ngày - Giới thiệu về một lần đi mua sách của bạn

  01/06/2017

Học tiếng Trung mỗi ngày - Giới thiệu quê hương thân yêu của bạn

Học tiếng Trung mỗi ngày - Giới thiệu quê hương thân yêu của bạn

  01/06/2017

Học tiếng Trung online - Giới thiệu về thầy giáo yêu quý

Học tiếng Trung online - Giới thiệu về thầy giáo yêu quý

  01/06/2017

Tự học tiếng Trung - Giới thiệu về một người bạn của bạn bằng tiếng Trung

Tự học tiếng Trung - Giới thiệu về một người bạn của bạn bằng tiếng Trung

  31/05/2017

Giới thiệu về trường của bạn bằng tiếng Trung

Giới thiệu về trường của bạn bằng tiếng Trung

  31/05/2017

Giới thiệu về gia đình bạn bằng tiếng Trung

Giới thiệu về gia đình bạn bằng tiếng Trung

  31/05/2017

Giới thiệu bản thân bằng tiếng Trung

Giới thiệu bản thân bằng tiếng Trung

  30/05/2017

Bài hát tiếng Trung 甜蜜蜜 - 邓丽君

Bài hát tiếng Trung 甜蜜蜜 - 邓丽君