Hỗ trợ trực tuyến
  • Điện thoại - hotline Bác Thăng: 01677.116.773
  • Điện thoại - Máy bàn Bác Thăng: 024.3754.7124
  • Điện thoại -Mạng Vinaphone Bác Thăng: 0913.542.718
  • Chuyên môn tiếng TrungThầy Thọ: 0977941896
  • Mail tư vấn loveisforever1984@gmail.com
VIDEO CHỈ ĐƯỜNG
Đường đến trung tâm tiếng Trung Hoàng Liên
Lượt truy cập
  • 4
  • 2588
  • 1,991,256
Hiển thị
  14/06/2017

Từ vựng thương mại tiếng Trung

Từ vựng thương mại tiếng Trung

  07/06/2017

Học tiếng Trung theo chủ đề : Một lần đi ngân hàng đổi tiền

Học tiếng Trung theo chủ đề : Một lần đi ngân hàng đổi tiền

  02/06/2017

Từ vựng tiếng Trung về kinh doanh

Từ vựng tiếng Trung về kinh doanh

  31/05/2017

Giới thiệu về một lần đi mua hoa quả bằng tiếng Trung

Giới thiệu về một lần đi mua hoa quả bằng tiếng Trung